YÖK Denklik Verdiği Üniversitelerin Listesini Yayınladı

YÖK Denklik Verdiği Üniversitelerin Listesini Yayınladı

YÖK Denklik Verdiği Üniversitelerin Listesini Yayınladı sizler de bakabilirsiniz. Yurtdışı eğitiminde en önemli konulardan birisi elbette..

YÖK Denklik Verdiği Üniversitelerin Listesini Yayınladı

Kurulumuzca Tanınan Yurtdışı Üniversitelerinin Listesi Yayınlandı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 2880 Sayılı Kanunla farklı 7/p maddesi uyarınca, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemleri 6 Kasım 2010 tarihli Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerince Kurulumuz yönünden yapılıyor.

Yükseköğretim Kurulu`nun 09.01.2013 tarih ve 2013.02.141 sayılı kararı ile Kurulumuzca tanınan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalar için günümüze kadar diploma denklik başvurusu yapılan ve Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine müsait olarak değerlendirilerek denklik  belgesi düzenlenen üniversitelerin listesinin Kurulumuz web sitesinde 6 ayda bir güncellenerek yayınlanmasına karar verilmiştir.

Denkliğe ilişkin tüm bilgi ve detaylar ve yukarıda ifade edildiği şekliyle tanınan üniversitelerin listesini içeren web sitesi bugün itibari ile yayına girmiştir. Listede bulunmayan üniversiteler için (daha önce Yükseköğretim Kurulu’nca denklik belgesi düzenlenen üniversiteler arasında yer almayan üniversiteler) dilekçe ile tanıma bilgisi edinebilecektir.

Denklik ve Tanıma Arasındaki Fark

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalarının eşdeğerlilik işlemine `denklik’ denilmektedir. Diploma Denklik Belgesi, denkliği talep edilen yabancı diplomanın Türkiye’de hangi saha ve düzeyde tanındığını gösterir belgedir.

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’nde Tanıma, ilgili üniversitenin “önce faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kuruluş şekilde tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları yönünden akredite edilmiş olması ve Kurul yönünden tanınması” şeklinde anlatım edilmiştir.

Tanıma ile denklik aynı anlama gelmemekte olup çoğu zaman birbiri ile karıştırılmaktadır. Kurulumuzca tanınan üniversitelerin denklik işlemi ilgili mevzuata göre değerlendirilir ve bir süreç sonunda tamamlanır. ilgili yurtdışı yükseköğretim kurumlarının Kurulumuzca tanınmakta olması o kurumdan mezunlara direkt denklik hakkı vermez.

SGK İşlemleri İçin Tanıma Bilgisi Yeterli

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işlemleri için ilgililerin denklik yaptırmalarına gerek bulunmaz, ilgili yurtdışı yükseköğretim kurumunun tanınıp tanınmadığının öğrenilmesi yeterli olmaktadır. Bu hususta Ocak ayından bu güne kadar süregelen çalışmalarımız nihayete ermiştir. Yayınlanan listede yer piyasa üniversiteler için bir “tanıma belgesi” alınmasına ihtiyaç kalmamış olup denklik web sitesinden yararlanılarak SGK işlemleri yürütülecektir. Listede olmayan üniversiteler için Kurulumuza başvurulması gerekebilir.

Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]

Tarafından desteklenmektedir WordPress. Tarafından tasarlanmıştır WooThemes

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!