Sofya Tıp Üniversitesi

Sofya Tıp Üniversitesi

50 talebe diğer ülkede tecrübe paylaşımı ve ilim araştırmaları yapıyor, bir o kadar da başka üniversitelerden gelen talebe de Sofya Tıp Akademisinde öğretim görebiliyor.

Bölümleri

 • Tıp Fakültesi (İngilizce)
 • Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)
 • Eczacılık Fakültesi (İngilizce)
 • Ergo Terapi Rehabilitasyon
 • Halk Sağlığı Fakültesi
 • Hemşirelik
 • Ebelik
 • Diş Teknisyenliği
 • Laborantlık
 • Destekçi Eczacılık
 • Masyorluk
 • Sıhhat Uzmanlığı
 • Röntgen Teknisyenliği
 • Kamu Sağlığı ve Sağlık Bakımı Yönetimi
 • Sağlık Bakımı

Hazırlık Programı

Bir sene süreli Bulgarca veya İngilizce hazırlık eğitimi verilmekte. İngilizce veya Bulgarca yeterlilik sınavlarını geçen ve ya İngilizce lisan eğitimi aldıklarına dair belgesi olan öğrenciler bu programlara kayıt yaptırmadan lisans eğitimlerine başlayabilirler.

Ülke İmkanları

Talebe yurtlarında konaklama ücreti Aylık 70–100 Euro civarındadır, bu ücrete ısınma ve elektrik ücreti dahildir. Telefon ve internet imkanlarına sahip 2 ve 3 kişilik odalar bulunmaktadır.

Uluslararası Anlaşmalar

Tıp Fakültesi aynı zamanda SOCRATES gibi uluslararası bilim planlarına iştirak etmektedir. SOCRATES bir Avrupa Toplumsal Programı olup eğitim geliştirme ve Avrupa’da açık bir eğitim.

Programının oluşması için çalışmaktadır. Başlıca amaçları şunlardır:

Ziraat Fakültesi

 • Avrupa eğitimini bütün bölgelerde geliştirtmek ve güçlendirme.
 • Aynı sürede Avrupa eğitim kaynaklarına erişebilmede eşitlik sağlama.
 • Eğitimde işbirliğini ve hareketliliği canlandırmak.
 • Eğitim kurumları içinde değiş tokuş’u teşvik etmek
 • Yabancı üniversiteler ile müşterek eğitim yılının kabulü,
 • Bilgi değişimini geliştirmek,
 • Popüler eğitim metotları ve kaynaklarını ulusal ve avrupa düzeyinde bilgisel ve iletişimsel geliştirmek için programlar düzenlemek
Bölümler Hazırlık Lisans
Tıp (Bulgarca) 3700 Euro 7000 Euro
Tıp (İngilizce) 4800 Euro 8000 Euro
Eczacılık (Bulgarca) 3700 Euro 7000 Euro
Eczacılık (İngilizce) 4800 Euro 8000 Euro
Diş Hekimliği (Bulgarca) 3700 Euro 7000 Euro
Diş Hekimliği (İngilizce) 4800 Euro 8000 Euro
Rehabilitasyon (Bulgarca) 3700 Euro 3000 Euro
Diğer Bölümler (Bulgarca) 3700 Euro 3000 Euro