Müjde Bulgaristan'da İngilizce Mimarlık Bölümü Açılmıştır

Müjde Bulgaristan’da İngilizce Mimarlık Bölümü Açılmıştır

Müjde Bulgaristan’da İngilizce mimarlık bölümü açılmıştır. Siz değerli öğrenciler üniversite de İngilizce hazırlık alabilir..

Müjde Bulgaristan’da İngilizce Mimarlık Bölümü Açılmıştır

Avrupa Politeknik Üniversitesi

Bulgaristan’ın en yeni üniversitesi olan Avrupa Politeknik Üniversitesi, Amerikan stiliyle ahenk içinde Avrupa eğitim gelenekleri sunmaktadır. üniversite, başkent Sofya’dan 20 km uzaklıktaki Pernik kentinde bulunmakta ve uygun ulaşım imkanlarına sahiptir.

Eğitim Bakanlığı’ndan akreditasyon alan üniversitede iki fakülte ve bir departman bulunmaktadır. İngilizce ve Bulgarca eğitim verilmektedir. Eğitimin bir kısmı, üniversitenin Avrupa ve ABD’deki şubelerinde verilmektedir.

üniversitede uygulanan modern bonus sistemi sayesinde başarılı öğrenciler ücretsiz eğitim alma imkanına sahiptirler

Bulgaristan genelinde sadece bu üniversitede İngilizce dilinde Mimarlık eğitimi verilmekte.

  • Mimarlık (İngilizce Eğitim)
  • Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce Eğitim)
  • inşaat Mühendisliği (İngilizce Eğitim)
  • iktisat (İngilizce Eğitim)

Bölümler

Mimarlık

Zaman: 5 Akademik Yıl (10 dönem)
Diploma: Mimarlık Yüksek Lisans

Mimarlık, düzenli meslek bölümüdür ve sırf lisans/yüksek lisans programında öğrenimi 5 yıl olmak üzere, Birleşik halk gerekçelerine uygundur. Bu programın kapsamı; şehir inşaatı, bölgesel ve landcape/peyzaj/inşa, binalar ve tesisler tasarımı, iç mekan dizaynı, mimari kültür anıtların korunması ve restorasyonu, mimari tasarım, mekansal sanatlar bunun gibi bölümleri içerir.

Avrupa Politeknik Üniversitesi’nde, Mimarlık programı, dikey tasarımlı stüdyolarda ulusal Mimarlık Akademisinin metodolojik yönetimi altında yaratıcı bir bölüm şekilde okunur ve Uluslararası Mimarlık Akademisinin kaliteli eğitim ve en yüksek derecede yaratıcılık gerekçelerine ve standartlarına uygundur.

International Academy, Bulgar Mimarlar Birliği ve Bulgar Mimarlar Odası ile işbirliği içinde beraber tasarlanmıştır.

Yapı Mühendisliği

Zaman: 4 Akademik sene
Diploma: Lisans dereceli inşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Bu program tüm inşaat ve idari sektörler için profesyonel personel sağlar. ( Tasarım, inşaat, Danışmanlık ve profesyonel işleri, Belediye ve halk makamları ).

Kazanç sektörünün değişik düzeyleri için uzamanlar yetişmektedir. Bu bölümün eğitimi Avrupa’da ve Amerika’da bulunan önde gelen üniversitelerin yeni trend ve ihtiyaçlarını dikkate alır. uygar öğretim alternatifleri ve bilim araştırmaları ile ve yabancı rektörlerin katılımı ile öğrenciler Avrupa düzeyinde profesyonel hazırlık elde eder.

Bilgisayar Sistemleri

Zaman: 4 Akademik sene ( 8 dönem )

Bilişimde lisans eğitimi, software / yazılım ve ona yakın ekler ile ilgilenen öğrencilere yöneliktir. öğrenciler temel bilişim süreçlerinin ve modellerinin uygulanmasını öğreniyorlar.

Yazılım programları; Bilgi teknolojilerini Analizi ve Uygulanması, çağdaş proje Yöntemlerini ve Sistemleri, Bilgi ve iletişim hizmetleri, çağdaş Bilgisayar Tekniğine Yazılım ürünlerinin Tasarımını ve Geliştirilmesini, internet uygulanmasını öğretiyorlar.

Eğitm sürecinde öğrenciler, gerekli bilgiyi Edebiyat ve bilim kaynaklarında ve internette arama meselesi için, multimedya sunumlarında, bilim raporlarında ve bildirileri hazırlamasında, Ekip olarak çalışmada, Video konferanslarına katılma meselesinde ve iyi İngilizce dilinde ek bilgi ve becerileri kazanıyorlar. Eğitim modern, elektronik ve haberleşme alternatifleri ile sağlanmaktadır.

Bu bölüm Avrupa üniversiteleri ve firmalarından önde gelen Bilgisayar Bilişim adamları ve rektörlerin katkıları ile gelişmektedir.

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları

Zaman: 4 Akademik yıl ( 8 devre )
Diploma: Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Mühendisliği Lisans

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Lisans programı; Bilgisayar Teknik ve Bilişim Teknolojileri sahasında yüksek tahsilli uzmanları yetiştirmeye yönelik bir programdır. Eğitim süresi 4 yıldır.

Bilgisayar modülleri, cihazları ve sistemlerinin dizaynı, bilgisayar tesislerinin ve teknolojilerinin ekipmanları, sistemleri, ağları ve software / yazılım, kurulumu-monte edilmesi, ayarlanması, üretimi ve ölçümü, bilgisayar ekipmanları ve tesisleri ile ilgili işlemlerin organizasyonu benzeri alanlarında bilgi ve kolay uygulama becerileri elde edilir.

Bu bölümde eğitimini tamamlayanlar, Avrupa’da ve dünya çapında maksimum aranan uzmanlardan bir tanesi olurlar.

Telekomünikasyon

Zaman: 4 Akademik yıl ( 8 dönem )
Diploma: Telekomünikasyon Mühendisliği

Telekomünikasyon Lisans programında, haberleşme Ağları, Radyo ve Televizyon Sistemleri, Protokolleri ve iletişim Yönetimi, Mobil ve Multimedia IP Telekomünikasyonları, Entelektüel Telekomünikasyon Ağları, Mobil ve Hücresel / Telsiz / Radyo Ağları, internette Habercilik Tesisleri, Software yolları ve Bilişim Sistemleri alanlarında bilgiler ve kolay uyumla ediliyor.

Telekomünikasyon Lisans programlarını tamamlayanlar, özel iletişim firmalarında ve şirketlerde çalışabilirler. ayrıcalıklı Kominikasyon sistemleri tasarlanan, hazırlanmakta olan, değerlendirilen bilimse ve ticari kuruluşlarda çalışabilirler. sektöre bu tür sistemler ile çalışmayı öğretebilirler.

Yeşil Enerji ( Eko Enerji )

Zaman: 4 Akademik yıl ( 8 dönem )
Diploma: Yeşil Enerji Mühendisliği Lisans

Yeşil Enerji programı, enerji verimliliği ve düşük zararlı emisyon değerleri olan seçenek enerji kaynakları bu gibi önce enerji sahalarına yönelik bir programdır.

Eğitim; Enerji verimli, ekolojik, etraf dostu sistemler ve tesislerin araştırmasına, tasarımına ve çalıştırılmasına yöneliktir. Güneş, yel, su, jeotermal ve okyanus akıntıları, Biokütle, farklı katmalardan gelgitler, değişen sıcaklık farkı ve yanı sıra öncü teknolojiler benzeri seçenek enerji kaynaklarını öğretiyor.

Bilgi ve uygulanabilir beceriler ile özel tahsil modülü aydınlatma, ulaşım, ev ve sanayi, ısıtma ve binalarda klima yeşil tesisler kurma benzeri bölgelerde etkin üretim ile ilgilidir. Öğrencilere, önde gelen firmalarda staj sağlanıyor. İngilizce eğitimde öğrencilere, ülke dışında bir dönem tahsil veriliyor. (Almanya, İtalya, İspanya vs) ülke dışından meşhur rektörler sebebi ile yönetilen bilim ve araştırma planlarına katılım sağlanıyor.

Bu bölümde eğitimini tamamlayanlar, aşırı iyi bir ücretle sektörde aranan uzmanlar olurlar. Mühendis, Tasarımcı, Danışman, Bilirkişi-profesyonel, ilgili bölgelerde hususi girişimci, bilişim adamları rektör, halk ve belediye idarelerinde, sivil toplum kalkınma kurullarında kalkınma bunun gibi sektörlerde çalışabilirler.

Sosyal ve Beşeri Bilimler

İnovasyon Yönetimi

Zaman: 4 Akademik yıl ( 8 devre )

İnovasyon Yönetimi kısmı; endüstri, kamu Yönetimi, Yeşil Enerji, Hizmetler, idare ve sivil toplum Kalkındırma kurulları bu gibi hayatımızın ayrıcalıklı alanlarında öğrencilere eğitim verici bir programdır. Bu program öğrencilere, yönetim piyasasının en modern disiplinlerinde eğitim alma fırsatını ve önde gelen uzmanların tecrübelerinden yararlanma fırsatını sağlar.

Lisans bölümünde eğitimini tamamladıktan sonra, bu program öğrencilere öğretim dalında bilgilerini daha çok genişletmelerini sağlar.

Eğitimini tamamlayanlar, başlangıç etabında küçük ve orta kapsamlı işletmelerde ve kamu idareleri benzeri birçok alanda başarılı, deneyimli kariyer yapabilirler.

 

Bölüm Dil Bölüm Ücretleri
Yapı Mühendisliği (Bulgarca) (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 1500 EURO
Yapı Mühendisliği (İngilizce) (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 3000 EURO
Mimarlık (Bulgarca) (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 2000 EURO
Mimarlık (İngilizce) (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 4000 EURO
Yeşil Enerji (Bulgarca) (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 1500 EURO
Yeşil Enerji (İngilizce) (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 3000 EURO
İnovasyon Yönetimi (Bulgarca) (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 1500 EURO
İnovasyon Yönetimi (İngilizce) (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 3000 EURO
Bilgisayar Sistemleri ve Ağları (Bulgarca) (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 1500 EURO
Telekomünikasyon (İngilizce) (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 3000 EURO
Telekomünikasyon (Bulgarca) (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 1500 EURO
Bilgisayar Sistemleri ve Ağları (İngilizce) (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 3000 EURO
Bilişim (Bulgarca) (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 1500 EURO
Bilişim (İngilizce) (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 3000 EURO
Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!