Varna Deniz Harp Akademisi

Varna Deniz Harp Akademisi

Varna Deniz savaş Akademisi 9 Ocak 1881 tarihinde Bulgaristan`ın ilk teknik okulu şekilde Deniz Makinesi Okulu adıyla kurulmuştur. Müessese yıllarında sadece deniz motor kuvvetleri, ticaret gemileri, atölye ve nebat bilim alanlarında eğitim ve öğretim verilmekteydi.

1904 yılından itibaren yalnızca deniz kuvvetlerine yönelik teknik personel yetiştirmeye yönelik eğitim verilmeye başlanıyor. 1960 yılında Uluslar arası Denizcilik örgütü`ne (ıMO) kabul edilerek, Uluslar arası Denizcilik Eğitim üyesi olmuştur.

O tarihten bu güne kadar Varna Deniz Savaş Akademisi tüm dünyada tanınan ve denkliği kabul edilen bir yüksek tahsil kurulu olmuştur. Yabancı öğrenci kabulüne 1993 yılında başlamış olup ilk mezunlar donanım ve ticaret filoları üzerine verilmiştir.

Kampus bünyesinde çok sayıda eğitim ve sosyal tesisleri var olmakla beraber, Balkanların en büyük “Planetaryumu (Gök bilim Evi) bulunur. Bu tesislerde disiplinli bir eğitim ve öğretimden geçen öğrencilerin skorları özel değerlendirme alternatifleri ile hesaplanarak tüm dünya limanlarında saygı duyulan birer denizci olmaları amaçlanmaktadır.

Varna Denizcilik Üniversitesi`nde eğitim hem savunma hem de ticaret filoları için entegre edilmiş olup, mezun olan öğrenciler ister donanmada isterlerse ticaret gemilerinde rahatlıkla vazife alabilmektedirler. Yaz kamplarını kapsayan eğitim ve öğretim esnasında, Bulgar donanma gemileri ile hariç ticaret gemilerinin hemen hepsi kullanılmaktadır. Ayrıca mevcut sekiz laboratuar ile üç binden fazla sanal simülasyonlarla da öğrencilere eğitim verilir.

Varna Denizcilik Üniversitesi`ne eklenmiş olan her öğrenci öncelikle yüzme ve tekne direksiyon (dümen) ile yelkenli kullanma eğitiminden geçerler. Daha sonraki yıllarda öteki kapsamlı eğitimlere geçerler. Bununla birlikte öğrencilerin büyük bir bölümü uluslararası tekne, yelkenli ve yüzme yarışmalarına katılmaktadırlar.

Uluslararası Denizcilik Örgütü`ne (ıMO) tam aza olmasından dolayı Varna Denizcilik Üniversitesi mezunu öğrencileri tüm dünya üniversiteleri ve ülkeleri tarafından tam denklik verilerek tanınmakta olup gerek ticaret, gerekse donanma gemilerinde sahalarına göre görev alabilirler.

Bölümler

  • Gemi Kaptanlığı ( İngilizce )
  • Gemi Makine ve Mekanizmaları ( İngilizce )
  • Gemi Tesisatçılığı ( İngilizce )
  • Gemi Radyoelektroniği ( İngilizce )
  • Gemi Teknolojisi ( İngilizce )
  • Nehir Gemiciliği ( İngilizce )
  • Okyanus Mühendisliği ( İngilizce )
  • Su Taşımacılığı Bölümü ( İngilizce )
  • Filo Taşımacılığı ( İngilizce )

Hazırlık: 3000 € – Lisans : 3000 €