Müracaat için Gerekenler

Müracaat için Gerekenler

Müracaat İçin Gerekenler Belgeler

  1. İdadi diplomasının kopyası ve alınan notları gösterir transkript (Bulgarcaya çevrilmiş ve resmen onaylanmış, apostil mühürlü)
  2. Başvuru tarihinden en iyi bir ay öncesi alınmış sıhhat belgesi (Bulgarcaya çevrilmiş ve resmen onaylanmış, apostil mühürlü)
  3. Kabul için müracaat mektubu
  4. Adayın Plovdiv Paissii Hilendraski üniversitesine yerleştirildiğine dair öSS Belgesi
  5. Pasaport fotokopisi
  6. Yeni çekilmiş 4 fotoğraf