Sofya Kimya Teknolojileri ve Metalurji Üniversitesi

Sofya Kimya Teknolojileri ve Metalurji Üniversitesi

Bulgaristan’da Kimya Teknolojileri üzerine öğretime 1945 yılında, o zamanki yüksek devlet politeknik okulunda makine yapımı fakültesinin açılmasıyla başladı. Sonra on.06.1953 tarihinde ulus Meclisi Başkanlığı’nın bir kararı ile politeknik okul 4 ayrı yüksek okula ayrılmıştır.
Bu okullardan birine Kimya Teknolojileri Enstitüsü adi verilmiştir. Enstitü biri Kimya Mühendisliği, öteki de Metalürji Fakültesi olmak üzere iki fakülte ve 11 ihtisas üzerine öğretime başlanmıştır.
50 yıldan çok bir süredir memleketimizde Kimya ve Metalürjiye çok aşırı sayıda bilgili ve becerili uzmanlar, mühendisler hazırlamaktadır.
Bu kadrolarsa bir hayli Avrupa ülkesinde ve Dünyada büyük rağbet görmekte. Üniversitenin öğretim sistemi Avrupa ve dünyadaki öncü üniversitelerin öğretim sistemleri gibidir.
Öğretim projeleri ve basit çalışmalar, çok yönlü plan ve programlarla yürütülür.
Yüksek öğretime dair Bologna deklarasyonu istemlerine uygundur.
Üniversitede öğretim kalitesine büyük ciddiyet verilir. Öğretimin enternasyonalleştirilmesi ve verilen diplomanın geniş geçerlilik kazanması amacıyla Fransızca, Almanca ve İngilizce dillerinde tedrisata geçilmiştir.
İhtisaslar ve Tahsil – Kalifiye Dereceleri;
Üniversitenin 3 Fakültesi ve 3 departmanı vardır:

 • Kimya Teknolojileri Fakültesi
 • Çeşitli Sistem Mühendislikleri ve Kimya Mühendisliği Fakültesi
 • Metalürji ve Malzeme (materyal) Bilimleri Fakültesi
 • Kimya Bilimleri Departmanı
 • Fizik, Matematik ve Teknik Bilimler Departmanı

İnsan Bilimleri Departmanı

Üniversitede yönetim islerinin düz biçimde ve kolay yürütülmesini, öğretim planlarında yeni özellikli metodik yöntemler uygulanmasını veren öteki yardımcı, şubeler ve merkezler açılmıştır. Yabancı öğrenciler ve Yabancı Dil Öğretim Dekanlığı Diploma sonrası ek ve açık öğretim Dekanlığı Lisans Eğitiminde Naturel Kimya Teknolojileri, İnorganik Kimya Teknolojileri, Ekoloji ve Çevre Koruma Mühendisliği, Metalürji, Materyaller Bilgisi, Otomatik ve İletişim Teknolojileri, Bioteknolojiler, Kimya Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği İhtisasları öğretilir.
Üniversitede bununla beraber Master ve Doktora programları uygulanır. Tabii ve İnorganik Sentez Teknolojisi, Türlü Yakıtlar, Polimerler Mühendisliği, Tekstil ve Deri Teknolojileri, Selüloz Kagit ve Poligrafi, Elektro Kimyasal Alternatifler Üretimi ve Korozyonunu Önleme, Otomatizasyon ve Kaliteyi İyileştirme, Ekoloji, Çevreyi Dengeleme ve Geliştirme, Silikatlar ve Silikatik Alternatifler Teknolojisi, Siyah ve Siyah Renkli Metalürji sahalarına deneyimli uzmanlar hazırlanıyor.
Bilimsel araştırma sahası memleketimizde; Avrupa, Asya ve Amerika’da birçok yüksek okul ve üniversitenin Kimya ve Metalürji sahalarında bilimsel araştırma enstitüleri ile sıkı işbirliği içindedir. COPERNICUS, COST, V, VI benzeri uluslar arası programlar uygulanmaktadır.

Üniversitenin Bina ve Sosyal Alanları:

Üniversitenin toplam sahaları 11.142 metre olan 6 binadan oluşmaktadır. Tüm ders salonları, laboratuarları, kabin ve yönetim odaları çağdaş donatıma sahiptir. Sırf öğrencilere ait 24 bilgisayar salonu çalışmaktadır. Üniversitenin ayrıca kendi bünyesinde etkinlik belli eden matbaası mevcuttur. Gerekli tedrisat kitapları ve başka yardımcı materyaller burada basılmaktadır. Kapalı jimnastik salonu, fitness salonu, futbol sektörü ve 4 tenis kortu bulunan spor tesisi bulunmaktadır. Uygar yasam istemlerine uygun çok sayıda talebe yurdunda üniversite adına 1500 ten çok yatak ayrılmıştır. Ülke tercih eden öğrenciler bu yurtlara yerleştirilir. Evli olan öğrenciler ailece bu yurtlarda yasayabilir. Talebe yurtları merkezi ısıtma sistemi ile ısınmaktadır. Bütün oda ve dairelerde hela ve banyo mevcuttur. Oda kiraları 50 – 80 Euro arası değişmektedir. Yurtlar Sofya’nın üniversiteler kenti olarak adlandırılan semttedir. Burada her çeşitli market, eczaneler, kafeteryalar, kapalı ve açık spor yerleri bulunmakta.

Uluslararası Geçerlilik:

Üniversite Avrupa Birliği’nin TEMPUS, SOKRATES, LEONARDO DA VINCI, CEEPUS programlarına katılmaktadır. Üniversiteler arası öğrenci değişim programı olan ERASMUS ile öğrenciler Avrupa Birliği üyesi tüm yurt üniversitelerinde eğitim görebilmektedirler. Üniversite Avrupa ECTS sistemini uygulamaktadır. Başka memleket üniversitelerinden gelen öğrenciler Kimya Ve Metalürji Üniversitesi’nde eğitim alabilmektedirler. DAD adıyla adlandırılan yüksek tahsil programı sayesinde üniversite uzun yıllardır Almanya’da ki birçok üniversite ile işbirliği içindedir. Her yıl çok aşırı sayıda talebe Almanya Üniversiteleri’nde staj görmekte ve diploma tezleri hazırlamaktadır. Uzmanlık diplomasıyla dönen bu öğrenciler yabancı yatırımcıların çalıştırdığı müesseselere tercihle kabul edilir.

Uluslararası Geçerlilik:

 • İnorganik Kimya Mühendisliği
 • Organik Kimya Mühendisliği
 • Malzemeler Bilgisi
 • Metalürji( İngilizce )
 • Kimya Mühendisliği ( Bulgarca)
 • Kimya Mühendisliği ( Fransızca)
 • Kimya Mühendisliği ( Almanca)
 • Bioteknolojiler
 • Ekoloji ve Çevre Koruma Mühendisliği
 • Otomatizasyon ve İletişim Teknolojileri
 • Endüstri Mühendisliği
 • Endüstriyel Kimya Mühendisliği ( Fransızca)

Öğrenim Süreleri:

Lisans öğrenim süresi 4 ders yılıdır. Master programı için lisans öğrenim süresinin yapılmasından sonra ilave şekilde 14 ay öğrenim görülmektedir.

Tahsil Projesi Dilleri

Üniversitede temel öğretim dili Bulgarca’dır. Fakat belirtildiği benzeri endüstriyel kimya mühendisliği bölümü eğitim dili Fransızcadır.

Bulgarca Kursu

Öğrenim için yeterli derecede ve ya hiç Bulgarcası olmayan talebe adayları, bir ders yılı bulgarca hazırlık kursu görürler. Sonraki ders yılında üniversitede normal eğitime geçerler.

Yurt Olanakları

Talebe yurtlarında konaklama ücreti aylık 70 – 100 € civarındadır, bu ücrete ısınma ve elektrik ücreti dahildir. Telefon ve internet imkanlarına sahip 2 ve 3 benlik odalar bulunmaktadır.

Hayat Giderleri

Aylık ortalama hayat giderleri ülke dahil 250 – 300 Euro civarındadır.

Öğretim Ücretleri

Üniversite Hazırlık Lisans
Sofya Kimya Teknolojileri ve Metalurji Üniversitesi 2400 Euro 2400 Euro