Burgaz Free Üniversitesi

Burgaz Free Üniversitesi

Burgas Free Üniversitesi, 1991 yılında kurulan hususi bir üniversitedir. Hala hazırda çağdaş bir mektep halini almış ve geleneksel yüksek eğitim için saygın bir alternatif durumuna gelmiştir. Üniversitenin yapısı dört eğitim merkezinde dört temel bilimsel alanda bölümleri birleştirmektedir:
Yasa Bilimleri Merkezi, ekonomi ve yönetim Bilimleri Merkezi, Beşeri Bilimler Merkezi ve Bilişim ve Teknik Bilimler Merkezi. 2008 yılından itibaren Halkla İlişkiler kısmı için İngilizce lisans üstü programı için de talebe kabul ediliyor.
Üniversitenin, Avrupa ve Amerika’da 20’nin üzerinde üniversite ve öteki kuruluşlarla imzalanmış işbirliği anlaşmaları mevcuttur.
BSU’da, lisans ve yüksek lisans olmak üzere aşağıda belirtilen 12 bölümde 7 binin üzerinde öğrenciye eğitim verilmekte.

 • Hukuk
 • Kamu İdaresi
 • Bilişim ve Bilgisayar Bilimleri
 • Maliye
 • Halkla İlişkiler
 • Pazarlama
 • Muhasebe ve Kontrol
 • Gazetecilik
 • Bilgisayar Ağları
 • İletişim Tekniği
 • Sosyal Faaliyetler
 • Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri
Bölümler Hazırlık Lisans
Tüm Bölümler 2200 Euro 3000 Euro