plovdiv tıp üniversitesi

Plovdiv Tıp Üniversitesi

Avrupa Tıp Okulları Birliği üyesi olan Plovdiv Tıp Üniversitesi'nde en iyi kalitede tıp eğitimi alabilir ve geleceğinizi planlayabilirsiniz..

Plovdiv Tıp Üniversitesi

1945 yılında kurulan Plovdiv Tıp Üniversitesi bugüne kadar Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika’nın toplam 43 ülkesinden 22.000’den çok Bulgar ve yabancı öğrenciye eğitim vermiştir.

Mezun olan öğrencilerin büyük bir bölümü bugün kendi ülkelerinin sıhhat alanlarında saygın ve yetkin uzman ve lider konumundadır. Buna karşın muallim ve okul arkadaşları ile mesleki ve duygusal manada bağlı kalır. yaşamlarında, üniversite bulunduğu bu gibi Plovdiv şehrinin kendisi de mühim yer almakta ve olası olan her durumda minnettarlıklarını ifade etmektedir.

Plovdiv Tıp Üniversitesi’nin yapısı ve temel akredite kısımları:

Tıp Fakültesi (İngilizce)
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)
Eczacılık Fakültesi
Cemiyet Sağlığı Fakültesi
Tıp Koleji
Lisan Tahsil Departmanı

Plovdiv Tıp Üniversitesi Avrupa Tıp Okulları Birliği üyesidir. Avrupa strüktürlerine entegrasyon amacıyla kaliteli eğitim ile öğrenci ve muallim hareketliliğini sağlamak için üniversite, Avrupa Birliği’nin uluslar arası eğitim program ve planlarına katılım veren ERASMUS programının bir parçasıdır.

EĞİTİM

Tıp, Diş, Eczacılık ve Cemiyet Sağlığı hizmetleri dallarında eğitim sağlayan Plovdiv Tıp Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde öğrenim olanakları sunmaktadır.

Plovdiv Tıp Üniversitesi’nin tüm öğretim programları normal öğrenim olarak Bulgaristan’da yüksek öğrenimin tekdüze devlet standart gereksinimlerine göre sunulmaktadır.

Plovdiv Tıp Üniversitesi eğitim – öğretim programının ilgili Avrupa Üniversiteleri’nin eğitim – öğretim programları ile harmonizasyonu Avrupa Kredi Transfer Sisteminin ( ECTS ) uygulanması ile başarılır.

Bu sistem, eğitim – öğretim programlarının karşılıklı olarak tanınmasını ve öğrenci hareketliliğin arttırılmasını sağlamakta. Yeni öğretim programları eğitim sürecinde internet eğitimi ve interaktif yöntemlerin sunulması ile ilgilidir.

Bütün üniversite departmanları dünya gereksinimleri ile uyumlu olarak yüksek tahsil gereksinimlerine yanıt verecek şekilde kurulmuştur. Departmanlar, teorik, ön klinik ve klinik eğitim sunma imkanı ile tanı, tedavi, araştırma ve tıp uzmanları yetiştirmek için modern donanıma sahiptir.

Klinik eğitim, ülkemizin çağdaş donanım ve uygar teknolojilerle donatılmış en büyük hastanesi olan St. Georgi Üniversite Hastanesi’nde verilir.

Öğrenciler, ders anlatma, laboratuvar uygulama, klinik küme ve hastane pratiği biçiminde eğitim görür. Öğrenciler, gelecekteki mesleki planları ve ilgi alanları açısından bireysel uygulama çalışmalarına teşvik edilir.

AKADEMİK KADRO

Sürekli Statüde 158 Profesör
698 Doçent

Bunların tamamı derin mesleki bilgiye, yüksek bilimsel başarılara ve zengin öğretmenlik tecrübesine sahiptir. Hepsi uluslar arası tıp organizasyonlarının saygın üyeleri olup, milli ve uluslar arası araştırma ekiplerine iştirak etmekte ve sırf tıp bilimi ve pratiğinin değil, tıp eğitiminin gelişimi için de çalışmaktadır.

Uygar donatım ile birlikte bu durum geleceğin hekim, diş hekimi ve diğer uzmanları nedeni ile tıp bilgi ve becerilerinin mükemmel bir biçimde özümsenmesine önkoşul sağlar.

PLOVDİV TIP ÜNİVERSİTESİ’NDE EĞİTİM

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Tıp – altı yıllık eğitim ( 10 sömestre ve 12 aylık klinik beceri eğitimi )
Diş Hekimliği – 5,9 yılık eğitim ( 10 sömestre ve 9 aylık klinik beceri eğitimi )
Eczacılık – 5 yıllık eğitim ( 9 sömestre ve 6 aylık klinik beceri eğitimi )

Eğitim süresini ve mezuniyet sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler tıp, diş hekimliği ve eczacılık yüksek lisans derecelerine sahip olur ve hekim, diş hekimi ve eczacı mesleki kalifikasyon derecelerini kazanır.

LİSANS PROGRAMLARI

Hemşirelik – 4 yıllık eğitim ( 6 sömestre ve 9 aylık kolay uygulama )
Ebelik – 4 yıllık eğitim ( altı sömestre ve 9 aylık pratik uygulama )
Sağlık Yöneticiliği – 5 yıllık eğitim

MESLEKİ LİSANS DERECESİ PROGRAMLARI

Yıllık eğitim programları -cemiyet sağlığı müfettişi, yardımcı eczacı, tıp laborantı, rehabilitasyon terapisti, röntgen laborantı, diş teknisyeni- Eğitim Tıp Koleji’nde verilmekte.

LİSANS SONRASI EĞİTİM

Doktora bilimsel yeterlilik derecesi programları – doktora tezi hazırlanması ve tez savunmasıyla tamamlanan 3 yıllık normal öğretim programıdır.

İş edinme – mezuniyet sınavları ile tamamlanan 3 ila 5 sene arası normal.

ÖĞRETİM

Devamlı eğitim – farklı konular, yüksek ihtisas tıp teknikleri, yeni metodlar vs. üzerinde kısa süreli eğitimler.

DİL TAHSİS DEPARTMANI

Yabancı öğrenciler için Bulgar dili başlangıç eğitimi;
Bütün öğrenciler için Latince eğitim;
Bütün öğrenciler için farklı Avrupa dillerinde yabancı dil eğitimi;
Bulgar doktora öğrencileri için tıp metinlerinin lisan sorunları konusunda hususi kurslar;

PLOVDİV TIP ÜNİVERSİTESİ’NİN ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ

Yabancı talebe değiş tokuşunda aktif deneme;
üniversiteyi bilgi üreten öncü ve yabancı öğrenciler vasıtası ile tercih edilen kurum durumuna getirmek;
Uluslar arası plan ve programlara katılmaktır.

KÜTÜPHANE VE ENFORMASYON MERKEZİ

Kültür ve enformasyon merkezi olan Plovdiv Tıp Üniversitesi kütüphanesi 1600 metrekarelik alanda yerleşik ve 190.000 tane üstünde kitap ve başvuru kaynağına elektronik ve kağıt veri taşıyıcı üzerinde sahiptir.

Erişimi parasız olan kütüphane, elektronik kitap katalogları, başka Bulgar ve yabancı üniversiteleri ile internet bağlantısı ve Amerikan Üniversiteleri’nden kitap sipariş sistemi sunmaktadır. Kütüphane kaynakları ve okuma salonları öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılar.

Plovdiv Tıp Üniversitesi öğrencilere şahsi hazırlık ve eğitim için tüm şartları sağlamaktadır.
İnternet eğitim uzaktan eğitim alma olanağı sunar.

KARİYER GELİŞTİRME MERKEZİ

Plovdiv Tıp Üniversitesi, yeni mezun olan öğrenciler ile meslek hayatı arasında iletişim kurma olanakları sağlayarak öğrencilerin mesleki gelişimine ve meslek bulmalarına yardım eden kariyer geliştirme merkezine sahiptir.

PLOVDİV TIP ÜNİVERSİTESİ YURTLARI

Plovdiv Tıp Üniversitesi’nin yurtları Plovdiv’in garp kısmında St. Georgi Üniversite Hastanesi yakınlarında Tsarevets Sok. No: 2’de bulunur.

Yekün 960 yatağı olan memleket iki bloktan ibarettir. Odalar iki yataklı olup her bir odanın müstakil banyo ve tuvaleti vardır.

Ayrıca kendi kendine eğitim için 70 yerden oluşan okuma salonu, 200 kişilik yemekhane, 30 adet bilgisayarla donatılı internet kulübü, spor endüstrisi, kafe – pastane, dinlenme parkı ve otoparkı bulunur.

SPOR MERKEZİ

Tenis, basketbol, voleybol, futbol, yüzme bunun gibi çok sayıda spor için uygun kapalı spor salonu. Her sene tenis, basketbol ve futbol turnuvaları organize edilir. Öğrencilerimiz ulusal spor etkinliklerine katılır.

Onaylanan öğrenci adaylarına eğitim – öğretim yılının başlamasından öncelikle bildirilir ve normal öğretim öğrencisi şekilde kayıtları yaptırılır.

Yabancı öğrenciler, Tıp ve Diş Hekimliği Bölümleri için İngilizce dil gruplarında toplanır yahut bir yıl süreli Bulgarca hazırlık eğitimi görür.

2007 yılından itibaren Plovdiv Tıp Üniversitesi sebebi ile verilen diplomalar Avrupa Birliği üye ülkeler ile Avrupa Ekonomik Topluluğu üye ülkelerinde geçerlidir.

Bulgaristan Cumhuriyeti 1 Ocak 2007 yılından itibaren Avrupa Birliği’ne Katılım Sözleşmesinin şartları çerçevesinde Avrupa Birliği umumi Vize Politikasını tatbik etmeye başlamıştır.

Bulgaristan Cumhuriyeti sınırlarında öğrenim görme amacıyla ikamet etmek dileyen üçüncü ülke vatandaşlarının vizesi olmalıdır.

Onaylanan öğrencilere Eğitim ve İlim Bakanlığı tarafından Bulgaristan Cumhuriyeti’nde eğitim görmek için kabul edildiklerini belgeleyen Onay Belgesi düzenlemektedir.

Üniversite namzet öğrencileri adı geçen Tasdik Belgesi ile Bulgaristan Cumhuriyeti’nin diplomatik misyonu nezdinde belirlenen usule müsait olarak vize başvurusunda bulunmaktadır.

Vizeyi aldıktan sonra ilgili talebe adayı seçtiği üniversiteye kaydını yaptırabilir.

Ülkemiz Cumhuriyeti uyruklular için sağlık yardımı Avrupa Birliği’ne üye olmayan tüm ülke vatandaşları için sıhhat sigortası zorunludur. Sağlık sigortasının ibrazı vizenin verilmesine bağlıdır.

Sağlık sigortası, tutarına bağlı olarak öğrencilere tercih ettikleri sağlık kurumundan sağlık hizmeti alma imkanı verir. Evvela aldıkları sıhhat hizmetinin bedelini sağlık kurumuna öder ve daha sonra ödemiş oldukları bedeli ilgili sigorta şirketinden öğrenim ederler.

PLOVDİV

Bulgaristan’ın ikinci en büyük şehri olan Plovdiv, ülkenin cenup merkez bölümünde yer alır. Nüfusu 400.000 kişiden ibaret Plovdiv, en eski Avrupa şehirlerinden biri olarak adlandırılır.

Milattan 4. 000 yıl evvela kurulan belde Roma, Bizans ve Yunan dönemlerinden benzersiz kültürel mirasa sahiptir.

Sakin bohem ruha sahip şekilde bilinen Plovdiv, Bulgaristan’ın kültür başkenti kabul edilir.

Yıl boyunca burada tiyatro, caz ve sanat etkinlikleri yapılmaktadır. Plovdiv’de, korunmuş ve restore edilmiş iki adet amfi tiyatro bulunur.

5 üniversitesi olan Plovdiv ülkenin dört bir yanından gençlerle doludur. Ayrıca özellikle azami memleketimiz ve Yunanistan’dan gelen birçok yabancı öğrencinin de evi sayılır.

Plovdiv’e seyahat zor bir iş değildir. Şu an sebebiyle Plovdiv Hava Limanı’ndan İngiltere, İtalya ve Almanya’ya seferler yapılıyor. Bunun dışında dünyanın her noktasına karşılıklı seferler yapılan Sofya Hava Limanı Plovdiv cilt bir buçuk saat mesafededir.

Plovdiv’in, uygun otobüs ve demiryolu ile ülkenin her noktasına ulaşım imkanı bulunmakta. Plovdiv’in yakınlarında çok sayıda Plovdivlinin tatil günlerini geçirdiği son derece güzel olan Rodop dağları bulunur.

Cesaret dileyen bir bilim ve iş olan tıbba kendinizi vermeyi, hastalara yardım etmek ve onları tedavi etmek için tahsil bakmayı istiyorsanız Plovdiv Tıp Üniversitesini seçmeniz tam olarak en fazla tercihiniz olacaktır.

Türkiye’den Bulgaristan’a Ulaşım;

Uçak

Tren

Otobüs

Gemi

 
Türkiye’deki birçok ulaşım firması, Sofya ve Varna gibi şehirlere ulaşım sağlamaktadır. İstanbul Halkalı Garından başkent Sofya’ya uzanan bir yolculuk yapabilirsiniz. Otobüs seferleri otobüs firmaları tarafından sıklıkla yapılmaktadır. İki ülke arasında düzenlenen feribot seferleri vardır.  

Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!