Plovdiv Tıp Koleji

Plovdiv Tıp Koleji

Kişiler kendilerine iyi eğitim verecek ve gelecekte aldığı eğitim sayesinde başarı merdivenlerini tırmanacağı eğitim kurumları aramaktadır.

Plovdiv Tıp Koleji

1997 yılından bu güne Plovdiv Tıp Üniversitesi’nin yapısında ana bir bölüm şekilde yer alıyor. Kolej Kiril ve Metodik madalyası ve Avrupa Hemşire modülünün haysiyet madalyasını taşımakta olup Bulgaristan Kolejler Birliği üyesi ve Bulgaristan bilim adamları birliğinin Plovdiv bölümünün kolektif üyesidir.

Tıp kolejinin öğrenci yurdu, talebe yemekhanesi, kütüphanesi ve akademik kulübü mevcuttur.

Eğitim

Eğitim sürekli eğitim şeklinde 3 ve 4 yıl süreli olup yeni akademik programlara göre yürütülmektedir.

2002 yılında kolejin bütün bölümleri Değerlendirme ve Tanıtım Milli Ajansı sebebi ile tanınmıştır.

Plovdiv Tıp Koleji’nden mezun olanlar Lisans dereceli yüksek öğretim kazanırlar ve eğitimlerine Tıp Üniversitesi’nde Yüksek Lisans (Master) programda devam ederler.

Talebe Kabul Edilmesi

Plovdiv Tıp Koleji’nde yabancı öğrencilerin kabul edilmesi için fiziksel olarak sağlıklı ve seçmiş oldukları meslek için psikolojik şekilde müsait olmaları gerekliliği ile beraber lise eğitimini tamamlamış olmaları gereklidir.

Plovdiv Tıp Koleji Bölümleri

  • Fizik Tedavi Rehabilitasyon
  • Diş Teknisyenliği
  • Eczacı Asistanlığı
  • Röntgen Teknisyenliği
  • Hemşirelik
  • Ebelik
  • Sıhhat Müfettişliği
  • Tıp Laborantı

Hemşirelik Kısmı

Eğitim süresi dört sene olup yedi sömestırdan oluşmaktadır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanırlar. Sayılan dersler görülür: Felsefe ve Hemşireliğin tanıtımı. Hemşireliğin Teorik ve Kolay Esasları. Anatomi, Genel ve Klinik Patolojisi. Fizyoloji ve Pata Fizyoloji. Mikrobiyoloji, Vitusoloji ve Parazitoloji. Farmakoloji. Hemşirelikte Tıbbi Aletler. Hemşirelikte Görsel Teşhis. Tıp Genetiği. Fizik Terapi ve Rehabilitasyon. Hijyen ve Ekoloji. Beslenme ile Tedavi. Latince ve Tıbbi Terimler. Klinik Laboratuvar, Biyokimya ve İmmünoloji. Sinir Hastalıkları. Psikiyatri. Göz Hastalıkları. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları. Ten ve Zührevi Hastalıklar.

Ebelik Kısmı

Eğitim süresi dört yıl olup yedi sömestırdan oluşmaktadır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanırlar. Sayılan dersler görülür: Felsefe ve Hemşireliğin ve Ebeliğin Tanımı. Hamile, Doğurmuş Kadınlar ve Jinekolojik Şekilde Hasta Hanımlarda Hemşirelik ve Hasta Bakımının Teorik ve Kolay Esasları. Ebelik. Jinekoloji. Neonatoloji. Çocuk Hastalıkları. Anatomi, Genel ve Klinik Patoloji. Klinik Laboratuvar ve Biyokimya. Ebelik ve Jinekoloji Pratiğinde Görsel Teşhis. Tıp Genetiği. Fizik Terapi ve Rehabilitasyon. Hijyen ve Ekoloji. Farmakoloji. Beslenme ile Tedavi. Latince ve Tıbbi Terimler. Olağan Hal Tıbbi. İç Hastalıkları. Cerrahi. Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Çok Bakım. Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji. Sinir Hastalıkları. Psikiyatri. Göz Hastalıkları. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları.

Rehabilitasyon Terapisi Kısmı

Eğitimin süresi dört yıl olup yedi sömestırdan oluşmaktadır, mezun olanlar yüksek eğitim kazanırlar. Sayılan dersler görülür: Umumi Kineziterapi, Özel Kineziterapi, Masaj, Fizik Terapi ve Rehabilitasyon, Kineziyoloji, Patokineziyoloji, Elle Adale Tanısı, İş Terapisi ve Ergonomi, Anatomi ve Biyomekanik, Fizyoloji ve Patofizyoloji, Genel Hasta Bakımı, İç Hastalıkları, Hekim Öncesi İlk Yardım, Cerrahi Ortopedi, Travmatoloji ve Ortopedi, Çocuk Hastalıkları, Ebelik ve Jinekoloji, Sinir Hastalıkları, Psikiyatri, Cilt Hastalıkları, Görsel Tanı, Farmakoloji..

Eczacı Asistanlığı Bölümü

Eğitimin süresi üç yıldır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanır. Sayılan dersler görülür: İlaç Araçlarının Teknolojisi. Eczacilik Kimyası. Farmakognozi. Sosyal Eczacılık ve Eczacılık Mevzuatı. Anatomi. Fizyoloji. Patoanatomi ve Patofizyoloji, İnorganik ve Organik Kimya, Analitik Kimya. Biyokimya, Eczacılık Botaniği, Mikrobiyoloji ve Vitusoloji, Hijyen ve Ekoloji, Farmakoloji, İlaç Araçlarının Toksikolojisi, Latince, Olağan Ustu Haller Tıbbi,

Diş Teknisyenliği Kısmı

Eğitim süresi 3 yıldır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanırlar. Diş teknisyenliğindeki öğrenciler, yüksek teknik seviyede bulunan, çağdaş donanımlı eğitim laboratuvarlarında eğitim görürler. Sayılan dersler görülmekte: Çiğneme Organının Anatomisi, Fizyoloji ve Biyomekaniği. Diş Teknisyenliği Madde Bilgisi, Aletler ve Aparatlar. Diş Anatomisi ve Morfolojisi ile Çizim, Heykelcilik ve Modelcilik, Diş İpotezlerinin Teknolojisi, Protez Yapımının Estetik Esasları. Çene ve Sima Protetigi, İnsan Anatomisi. İnsan Fizyolojisi. Hijyen ve Ekoloji. Latince ve Tıbbi Terimler, Olağan Üstü Haller Tıbbi, Doktor Öncesi Tıbbi Yardım.

Röntgen Teknisyeni Kısmı

Eğitimin süresi 3 yıldır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanırlar. Sayılan dersler görülmektedir: Rontgenografi Tekniği, Röntgen Foto Laboratuar Tekniği, Radyobiyoloji, Röntgen Anatomisi ve Röntgen Teşhisi, Nükleer Tıp, Işın Terapisi, Görsel Teşhis ve Nitelik Kontrolü, Röntgen Fiziği. Elektro Fizyoloji, Röntgen Tekniği ve Başkaca Teknikler, Radyasyondan Korunma. Röntgen Tanısı ve Terapisinin Prensipleri. Anatomi. Fizyoloji. İç Hastalıkları. Çocuk Hastalıkları. Cerrahi Hastalıkları. Ortopedi ve Travmatoloji. Hekim Öncesi Tıbbi Yardım, Kazalar Tıbbi. Farmakoloji. Hijyen ve Ekoloji. Latince ve Tıbbi Terimler. Hasta Genel Bakımı.

Tıp Laborantlığı Bölümü

Eğitim süresi üç yıldır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanırlar. Sayılan dersler görülmekte: Klinik Laboratuvar, Mikrobiyoloji ve Vitusoloji, Histoloji ile Histotekni ve Umumi Patoloji. Parazitoloji, Laboratuvar Tekniği ve Aparatlar, Biyokimya ve Patobiyokimya, Tıp Genetiği. İç Hastalıkları ile Farmakoloji. Çocuk Hastalıkları ile Neonatoloji, Bulaşıcı Hastalıklar ile Neonatoloji, Hemşirelik Tekniği ile Hasta Bakımı, Doktor Öncesi Yardım. Latince ile Tıbbi Terimler, Laboratuvar Çalışmasında Hijyen ve Güvenli, Olağan Üstü Haller Tıbbi.

Sağlık Müfettişliği Bölümü

Eğitim süresi 3 yıldır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanırlar. Sayılan dersler görülmekte: Meslek güvenliği. Meslek Hijyeni. Çocuk ve Genç Yaş Hijyeni. Epidemiyoloji. Isınma ve Havalandırma. Su Sağlanması. Elektronik. Bina İnşaatı. Anatomi. Fizyoloji. Mikrobiyolog ve Virosoloji, Tıbbi Parazitoloji, Bulaşıcı Hastalıklar, Cerrahi Hastalıklar, Hekim Öncesi Tıbbi Yardım, Meslek Hastalıkları ile Teknolojisi, Olağanüstü Haller Tıbbı.

Bununla beraber üniversitede uzmanlık dallarında ve doktora için eğitim verilir. Üniversitede Tıp literatürünü içeren bilgisayar salonlarına sahip kütüphane de bulunur olup, buradan her türlü bilgi almak olasıdır. Bununla beraber üniversitede 2 yataklı odalar halinde konforlu ve sorunsuzca döşenmiş ülke oteli de bulunmakta olup, buralarda öğrenci için gerekecek her çeşitli ayrıntı bulunmakta. Üniversitenin kapalı ve açık spor salonları, tenis kortları, futbol, basketbol sahaları ve havuzu bulunmakta.

Türkiye’den Bulgaristan’a Ulaşım;

Uçak

Tren

Otobüs

Gemi

Türkiye’deki birçok ulaşım firması, Sofya ve Varna gibi şehirlere ulaşım sağlamaktadır. İstanbul Halkalı Garından başkent Sofya’ya uzanan bir yolculuk yapabilirsiniz. Otobüs seferleri otobüs firmaları tarafından sıklıkla yapılmaktadır. İki ülke arasında düzenlenen feribot seferleri vardır.

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!