Avrupa Politeknik Üniversitesi

Avrupa Politeknik Üniversitesi

Bulgaristan’ın en yeni üniversitesi olan Avrupa Politeknik üniversitesi, Amerikan stiliyle ahenk içinde Avrupa eğitim gelenekleri sunmaktadır. Üniversite, başkent Sofya’dan 20 km uzaklıktaki Pernik kentinde bulunur ve uygun ulaşım imkanlarına sahiptir. Eğitim Bakanlığı’ndan akreditasyon piyasa üniversitede iki fakülte ve bir departman bulunmakta. ingilizce ve Bulgarca eğitim verilmekte. Eğitimin bir bölümü, üniversitenin Avrupa ve ABD’deki şubelerinde verilmektedir. Üniversitede uygulanan modern bonus sistemi yardımı ile başarılı öğrenciler parasız eğitim alma imkanına sahiptirler Bulgaristan genelinde yalnızca bu üniversitede ingilizce dilinde Mimarlık eğitimi verilir.

 • Mimarlık (İngilizce eğitim )
 • Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce eğitim)
 • İnşaat Mühendisliği (İngilizce eğitim)
 • Ekonomi (İngilizce eğitim)
 • Psikoloji (İngilizce eğitim)

Bölümler

Mimarlık

 • Süre: 5 Akademik yıl ( 10 dönem )
 • Diploma: Mimarlık Yüksek Lisans
 • Mimarlık, düzenli meslek bölümüdür ve yalnızca lisans/yüksek lisans programında öğrenimi 5 yıl olmak üzere, Birleşik halk gerekçelerine uygundur. Bu programın kapsamı; şehir inşaatı, bölgesel ve landcape/peyzaj/inşa, yapılar ve tesisler tasarımı, iç mekan dizaynı, mimari kültür anıtların korunması ve restorasyonu, mimari tasarım, mekansal sanatlar gibi bölümleri içerir.
 • Avrupa Politeknik üniversitesi`nde, Mimarlık programı, dikey tasarımlı stüdyolarda milli Mimarlık Akademisinin metodolojikyönetimi altında yaratıcı bir bölüm olarak okunur ve Uluslararası Mimarlık Akademisinin kaliteli eğitim ve en yüksek derecede yaratıcılık gerekçelerine ve standartlarına uygundur.
 • International Academy, Bulgar Mimarlar Birliği ve Bulgar Mimarlar Odası ile işbirliği arasında birlikte tasarlanmıştır.

İnşaat Mühendisliği

 • Süre: 4 Akademik yıl
 • Diploma: Lisans dereceli İnşaat Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Bu program tüm yapı ve idari sektörler için uzman personel sağlar. (Tasarım, yapı, Danışmancılık ve uzman işleri, Belediye ve halk makamları.)
 • Kazanç alanının farklı düzeyleri için uzamanlar yetişmektedir. Bu bölümün eğitimi Avrupa`da ve Amerika`da bulunan önde gelen üniversitelerin yeni trend ve ihtiyaçlarını dikkate alır. Modern öğretim yöntemleri ve ilim araştırmaları ile ve yabancı rektörlerin katılımı ile öğrenciler Avrupa düzeyinde deneyimli hazırlık elde eder.
 • >
 • Bu bölüm Avrupa üniversiteleri ve firmalarından önde gelen Bilgisayar Bilişim adamları ve rektörlerin katkıları ile gelişmektedir.

Bilgisayar Sistemleri

 • Süre: 4 Akademik yıl ( 8 dönem )
 • Bilişimde lisans eğitimi, software / yazılım ve ona yakın ekler ile ilgilenen öğrencilere yöneliktir. Öğrenciler esas bilişim süreçlerinin ve modellerinin uygulanmasını öğreniyorlar.
 • Yazılım programları; Bilgi teknolojilerini Analizi ve Uygulanması, çağdaş plan Yöntemlerini ve Sistemleri, Bilgi ve iletişim hizmetleri, uygar Bilgisayar Tekniğine Yazılım ürünlerinin Tasarımını ve Geliştirilmesini, internet uygulanmasını öğretiyorlar.
 • Eğitm sürecinde öğrenciler, lüzumlu bilgiyi Edebiyat ve bilim kaynaklarında ve internet`te arama hakkında, multimedia sunumlarında, ilim raporlarında ve bildirileri hazırlamasında, Ekip olarak çalışmada, Video konferanslarına katılma konusunda ve iyi ingilizce dilinde ilave bilgi ve becerileri kazanıyorlar. Eğitim modern, elektronik ve haberleşme alternatifleri ile sağlanmaktadır.
 • Bu bölüm Avrupa üniversiteleri ve firmalarından önde gelen Bilgisayar Bilişim adamları ve rektörlerin katkıları ile gelişmektedir.

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları

 • Süre: 4 Akademik yıl ( 8 dönem )
 • Diploma: Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Mühendisliği Lisans
 • Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Lisans programı; Bilgisayar Teknik ve Bilişim Teknolojileri sahasında yüksek tahsilli uzmanları yetiştirmeye yönelik bir programdır. Eğitim süresi 4 yıldır.
 • Bilgisayar modülleri, cihazları ve sistemlerinin tasarımı, bilgisayar tesislerinin ve teknolojilerinin ekipmanları, sistemleri, ağları ve software / yazılım, kurulumu-montaj yapılması, ayarlanması, üretimi ve ölçümü, bilgisayar ekipmanları ve tesisleri hakkında işlemlerin organizasyonu gibi alanlarında bilgi ve kolay uygulama becerileri elde edilir.
 • Bu bölümde eğitimini tamamlayanlar, Avrupa`da ve dünya çapında en fazla aranan uzmanlardan biri olurlar.

Telekomünikasyon

 • Süre: 4 Akademik yıl ( 8 dönem )
 • Diploma: Telekomünikasyon Mühendisliği
 • Telekomünikasyon Lisans porgramında, haberleşme Ağları, Radyo ve Televizyon Sistemleri, Protokolleri ve iletişim Yönetimi, Mobil ve Multimedia IP Telekomünikasyonları, Entelektüel Telekomünikasyon Ağları, Mobil ve Hücresel / Telsiz / Radyo Ağları, internette Habercilik Tesisleri, Software metodları ve Bilişim Sistemleri alanlarında bilgiler ve basit uyumla edilmekte.
 • Telekomünikasyon Lisans programlarını tamamlayanlar, özel iletişim firmalarında ve şirketlerde çalışabilirler. Ayrıcalıklı Kominikasyon sistemleri tasarlanan, hazırlanmakta olan, değerlendirilen bilimse ve ticari kuruluşlarda çalışabilirler. Sektöre bu tür sistemler ile çalışmayı öğretebilirler.

Yeşil Enerji ( Eko Enerji )

 • Süre: 4 Akademik yıl ( 8 dönem )
 • Diploma: Yeşil Enerji Mühendisliği Lisans
 • Yeşil Enerji programı, enerji verimliliği ve düşük zararlı emisyon değerleri olan seçenek enerji kaynakları bunun gibi öncelikle enerji sahalarına yönelik bir programdır. Eğitim; Enerji üretken, ekolojik, çevre dostu sistemler ve tesislerin araştırmasına, tasarımına ve çalıştırılmasına yöneliktir. Güneş, rüzgar, su, jeotermal ve okyanus akıntıları, Biokütle, farklı katmalardan gelgitler, değişen sıcaklık farkı ve yanı dizi öncü teknolojiler benzeri seçenek enerji kaynaklarını öğretiyor.
 • Bilgi ve uygulanabilirbeceriler ile hususi öğrenim modülü aldınlatma, ulaşım, ev ve sanayi, ısıtma ve binalarda klima yeşil tesisler kurma bu gibi bölgelerde etken üretim ile ilgilidir.
 • Öğrencilere, önde gelen firmalarda staj sağlanıyor. ingilizce eğitimde öğrencilere, memleket dışında bir devre öğrenim veriliyor. (Almanya, italya, ispanya vs) Yurt dışından ünlü rektörler vasıtası ile yönetilen bilim ve araştırma projelerine katılım sağlanıyor.
 • Bu bölüömde eğitimini tamamlayanlar, çok aşırı iyi bir ücretle sektörde aranan uzmanlar olurlar. Mühendis, Tasarımcı, Danışman, Bilirkişi-uzman, ilgili bölgelerde hususi girişimci, bilişim adamları rektör, kamu ve belediye idarelerinde, sivil toplum kalkınma kurullarında kalkınma bunun gibi sektörlerde çalışabilirler.

Sosyal ve Beşeri Bilimler

 • İnovasyon Yönetimi
 • Süre: 4 Akademik yıl ( 8 dönem )
 • İnovasyon Yönetimi bölümü; endüstri, kamu Yönetimi, Yeşil Enerji, Hizmetler, yönetim ve sivil cemiyet Kalkındırma kurulları bunun gibi yaşantımızın farklı sahalarında öğrencilere eğitim sağlayan bir programdır. Bu program öğrencilere, yönetim sektörünün en modern disiplinlerinde eğitim alma fırsatını ve önde gelen uzmanların tecrübelerinden yararlanma fırsatını sağlar.
 • Lisans bölümünde eğitimini tamamladıktan sonra, bu program öğrencilere öğretim sahasında bilgilerini daha çok genişletmelerini sağlar.
 • Eğitimini tamamlayanlar, başlangıç etabında küçük ve orta kapsamlı işletmelerde ve kamu idareleri benzeri birçok alanda başarılı, deneyimli kariyer yapabilirler.
 • Bu bölüömde eğitimini tamamlayanlar, çok aşırı iyi bir ücretle sektörde aranan uzmanlar olurlar. Mühendis, Tasarımcı, Danışman, Bilirkişi-uzman, ilgili bölgelerde hususi girişimci, bilişim adamları rektör, kamu ve belediye idarelerinde, sivil toplum kalkınma kurullarında kalkınma bunun gibi sektörlerde çalışabilirler.

BÖLÜM ÜCRETLERİ ;
İnşaat Mühendisliği ( İngilizce ) : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 3000 EURO
Mimarlık ( İngilizce ) : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 4000 EURO
Yeşil Enerji (İngilizce) : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 3000 EURO
İnovasyon Yönetimi (İngilizce) : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 3000 EURO
Telekomünikasyon ( İngilizce ) : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 3000 EURO
Bilgisayar Sist. ve Ağları ( İngilizce ) : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 3000 EURO
Bilişim ( İngilizce ) : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 3000 EURO
Psikoloji ( İngilizce ) : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 3000 EURO