Ulaşım

Ulaşım

Bulgaristan, Asya-Avrupa içinde önemli bir konumda yer alır. çevresindeki ülkelere demir yollarıyla bağlıdır. Bulgaristan’daki demir yollarının uzunluğu 4 bin 900 kilometre, kara yollarının uzunluğu 40 bin kilometre kadardır. ülkedeki motorlu taşıtların sayısı 50 binin üzerindedir.

Ulaştırma meselesi için akarsulardan da geniş ölçüde yararlanılmaktadır. Bilhassa tütün ve buğday taşımacılığında uygulanan başlıca yol Tuna Nehri’dir.