Tarih Öncesi

Tarih Öncesi

Nacho Kiro Mağarasındaki kazılarda Prehistorik çağa ait parçalanmış bir çift insan çenesi bulunmuştur. 46.000 yıl öncesine ait bulgulardaki bu insanların aslında Homo Sapiens veya Neandertaller olup bulunmadığı tartışılmaya başladı. Bulgaristan – Stara Zagora şehrinde bulunan Mö altı.00 yılları erken çağa ait Neolitik konutlar – o devre fer tutmaktadır. Büyük öneme sahip bu tarihsel kalıntı, Varna Nekropolü’nden çıkarılmış ve Mö 5000 kalmış olan, dünyanın en eski işlenmiş altın hazinesidir. 1970’lerin başında keşfedilen Varna Nekropolü’nde  erken Avrupa toplumlarına ait iyi korunmuş ritüel gömü, çömlek ve altın takılar bulunmuştur. Mezarlardaki altın yüzük, törensel silahlar ve bileziklerin metreö 4600 ile 4.200  aralığında üretilmiş olduğunu işaret etmektedir. Madura Mağara’sında ki üzüm yetiştiriciliği ve hayvan evcilleştirme resimler ise Tunç çağına ait önemli bulgular içermektedir.