Bulgaristan'da Okuyan Öğrencilerin Dikkatine

Bulgaristan’da Okuyan Öğrencilerin Dikkatine

Bulgaristan'da Okuyan Öğrencilerin Dikkatine, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri meselesinde Kanunun 19’uncu maddesi..

Bulgaristan’da Okuyan Öğrencilerin Dikkatine

3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri meselesinde Kanunun 19’uncu maddesi ile, 1416 sayılı ‘’Ecnebi Memleketlere Gönderilecek talebe meselesi için Kanun’’ ve buna dayalı çıkarılan “Türk öğrencilerin Yabancı ülkelerde öğrenimleri konusunda Yönetmelik” gereği yurt dışında hususi öğrenci statüsünde (kendi imkanlarıyla) ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyede yüksek öğretim yapan ve öğrenim yapacak öğrencilerin hususi öğrenciliklerini tanıma işlemleri MEB Yüksek öğretim umumi Müdürlüğü sebebi ile yürütülmektedir.

Özel talebe; memleket dışında öğrenimleri süresince her çeşitli masrafları, kendi imkânlarıyla karşılanan öğrenciyi anlatım eder.

Hususi öğrencilik tanıma işlemleri her sene 1 Haziran’da başlayıp, sonraki yılın Nisan ayı sonuna kadar 11 ay devam eder.

Hususi öğrencilik Tanımanın Amacı Yurt dışında kendi imkânlarıyla yüksek öğrenim yapacak öğrencilerin;

 • -Ülke dışında lisans ve lisansüstü öğrenimlerini tamamlayarak ülkemize, daha üretken bir biçimde hizmet etmelerini,
 • -Öğrenimleri süresince harçsız öğrenci pasaportu almalarını,
 • -Öğrenimleri süresince askerlik tecil ve tehirlerini,
 • -Memleket dışında öğrenimleri süresince oturma izni almalarını, sağlamaktır.

Öğrencilik Tanıma

Özel öğrencilerin öğrenciliklerinin tanınmasıyla ilgili belgeler Türk öğrencilerin Yabancı ülkelerde öğrenimleri konusunda Yönetmeliğin 7’nci maddesi uyarınca her yıl Bakanlığımızca belirlenerek, hangi belgelerin isteneceğine dair düzenlenen “ilan ve Açıklama” ülke dışında eğitim müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri bunların olmadığı yerlerde konsolosluklara ve büyükelçiliklere memleket içinde ulusal eğitim müdürlüklerine gönderilmektedir.

Bakanlığımızca belirlenen belgeleri içeren memleket Dışında özel öğrenci Statüsünde, Lisans ve Lisans üstü öğrenim Yapmak isteyenlerle ilgili duyuru ve izah ile Form Dilekçe örneği;

 • -Memleket dışında eğitim müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri bunların olmadığı yerlerde konsolosluklardan,
 • -Ülke arasında millî eğitim müdürlükleri ve Millî Eğitim Bakanlığından bununla beraber http://meb.gov.tr, http://yogm.meb.gov.tr internet adreslerinden temin edebilmektedir.

Öğrenciler; belirlenen belgelerle ülke içinde direk Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim umumi Müdürlüğüne memleket dışında eğitim müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri bunların olmadığı yerlerde konsolosluklar vasıtası ile başvurabilmektedir.

Müracaat belgeleri eksiksiz ve onaylı olanların MEB Yükseköğretim umumi Müdürlüğünce özel öğrencilikleri tanınmaktadır.

Başvuruda İstenen Belgeler

1 ) Form müracaat Dilekçesi ( formu indirmek için tıklayınız )

2 ) Diploma Belgesi : En son mezun olunan okuldan alınacak diploma yada mezuniyet belgesi ( 1 adet noter onaylı )

3 ) Nüfus Cüzdanı örneği ( 2 adet-noter onaylı )

4 ) Vesikalık Fotoğraf (6 tane) (4.5*6 boyutunda)

5 ) Askerlik hal Belgesi ( erkek adaylar için)

A – ön lisans ve lisans öğrenimi yapacaklardan Askerlik Erteleme Belgesi, (1986, 1987, 1988 ve sonraki doğumlular için istenmez)

B – Askerliğini yapanlar askerlik şubesinden terhis belgesi ( 2 adet onaylı )

C – Askerliğini yapmış olanlardan Terhis Belgesi ( 2 adet onaylı )

6 ) Kayıt-Kabul Belgesi (Akseptans) ( Bulgaristan’dan Alınacak )

Yurt dışında hazırlık, dil yada temel öğrenim yapılacak kurumdan alınacak ; tahsil seviyesi ve dalını, öğrenime başlayış-bitiş tarihlerini, kaçıncı sömestrden başlandığını gösteren Türkçe tercümesi ile birlikte onaylı Kayıt-Kabul Belgesi (Akseptans):

 • -Esas öğrenimden önce lisan öğrenimi yapacakların Kayıt-Kabul Belgesi’nde en az iki ay süreyle haftada en az 15 saat tahsil görecekleri belirtilmelidir.
 • -Dil öğrenimini tamamlayanların temel öğrenime başladıklarına dair Kayıt-Kabul Belgesi’ni (Akseptans) Bakanlığa, eğitim müşavirliğine, ataşeliğe ya da konsolosluğa göndermeleri gerekir.
 • -Türk Cumhuriyetleri ve bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden alınacak Kayıt-Kabul Belgesi’nin ilgili yükseköğretim kurumlarının yetkilileri ile eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliği, bulunmadığı yerlerde konsoloslukça onaylanması şarttır.

Hususi öğrenciliği tanınanların;

 • -Tanıma tarihinden itibaren 45 gün içinde tahsil yerlerine gitmeleri,
 • -En geç 6 ay arasında müşavirlik/ataşelik/konsolosluklara dosya açtırmaları,
 • -Her öğretim yılı sonunda öğrenim durumları konusu için müşavirlik/ ataşelik/ konsolosluklara bilgi vermeleri,
 • -Mezun olduklarını ya da öğrenimlerini bıraktıklarını, adres değişikliklerini müşavirlik/ ataşelik / konsolosluğa bildirmeleri,
Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!