Bulgaristan Hakkında

Bulgaristan Hakkında

Bulgaristan hakkında pek çok şey söylenebilir. Ülkenin başkenti ve en görülesi şehri Sofya’dır. Bu şehir çok sayıda turisti...

İçindekiler

Bulgaristan Hakkında

Bulgaristan Hakkında, Bulgaristan Balkanlar`da yer saha bir ülkedir. Batıda Sırbistan ve Makedonya, doğuda Karadeniz, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan, güneydoğuda ülkemiz ile çevrilidir. Başkenti Sofya`dır. Resmi dili Bulgarcadır. Üç Mart 1878 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılmış, 22 Eylül 1908 tarihinde bağımsızlığını duyuru etmiştir. Bulgaristan 1 Ocak 2007 tarihinde Avrupa Birliği`ne katılmıştır.

Bir balkan ülkesidir Bulgaristan. Başta memleketimiz olmak üzere Makedonya, Sırbistan, Karadeniz, Romanya ve Yunanistan ise Bulgaristan komşu yurtlarını oluşturur. Bulgaristan yüzey yöntemleri büyük oranda dağlar ile şekillenirken Balkan, Rodop ve Rila dağları ülkenin yüzey şekillerinin belirlenmesini sağlar. özellikle Rila dağının doruğu olan Musala tepesi Bulgaristan’ın en yüksek noktasıdır. Tuna ve Meriç nehrinin döküldüğü yerlerde bulunan Tuna ve yukarı Trakya ovası ise Bulgaristan’ın en üretken ovalarıdır.

Bulgaristan`ın ilk sakinleri Hint-Avrupa kökenli bir kavim olan Traklardır. Milatla beraber yurt evvela Roma imparatorluğu, sonraysa Bizans imparatorluğu egemenliğine girmiştir. Aristokratik tabakayı oluşturan Bulgarlar bir zaman sonra Slavlaşarak dillerini, 10. yüzyıldan itibaren de Ortodoksluğu kabul edip dinlerini bırakarak asimile olmuşlardır.

Bulgaristan`ın ilk sakinleri Hint-Avrupa kökenli bir kavim olan Traklardır. Milatla beraber yurt evvela Roma imparatorluğu, sonraysa Bizans imparatorluğu egemenliğine girmiştir. Aristokratik tabakayı oluşturan Bulgarlar bir zaman sonra Slavlaşarak dillerini, 10. yüzyıldan itibaren de Ortodoksluğu kabul edip dinlerini bırakarak asimile olmuşlardır.

Bulgaristan hakkında Bir balkan ülkesidir Bulgaristan. Başta memleketimiz olmak üzere Makedonya, Sırbistan, Karadeniz, Romanya ve Yunanistan ise Bulgaristan komşu yurtlarını oluşturur. Bulgaristan yüzey yöntemleri büyük oranda dağlar ile şekillenirken Balkan, Rodop ve Rila dağları ülkenin yüzey şekillerinin belirlenmesini sağlar. özellikle Rila dağının doruğu olan Musala tepesi Bulgaristan’ın en yüksek noktasıdır. Tuna ve Meriç nehrinin döküldüğü yerlerde bulunan Tuna ve yukarı Trakya ovası ise Bulgaristan’ın en üretken ovalarıdır.

Osmanlı Devleti`nin gerilemeye başlaması ve çarlık Rusyası`nın da desteğiyle, Balkanların tümünde bulunduğu bunun gibi Bulgaristan`da da ulusal kurtuluş hareketi alevlenmiş, 93 Harbi`nden yenilgiyle çıkan Osmanlı Devleti, Bulgaristan`ı 1878 yılında içişlerinde bağımsız prenslik şekilde, 1908 senesinde ise tam bağımsız çarlık şekilde tanımıştır.

Doğu Bloku`nun çözülmesiyle 1990 yılında sosyalist rejimin yıkıldığı Bulgaristan, Türk azınlığa yönelik asimilasyon politikalarını da terk ederek komşusu ülkemiz ile olan ilişkilerini epey bir müspet bir temele oturtmuştur. Memleket 1 Ocak 2007 yılında Avrupa Birliği`ne katılmıştır.

Ülkenin en önemli ırmağı olan Tuna Nehri, aynı zamanda Romanya-Bulgaristan sınırını oluşturur. Bulgaristan sınırları içerisinde doğup, Yunanistan-Türkiye sınırını oluşturarak Ege Denizi’ne dökülen Meriç (Maritsa) Bulgaristan’ın bir diğer önemli akarsuyudur.

1990’a değin devlet yönetiminde sosyalist ekonominin hakim olduğu ülke, Doğu Bloku’ nun çözülmesi sonucu Sovyet pazarını kaybetmesi ve kapitalist ekonomiye eklemlenme sorunları nedeniyle 90’lı yıllar boyunca milli gelirin % 70’e yakın küçüldüğü çok ağır bir ekonomik bunalım yaşamıştır. Bulgar ekonomisi, 90’lı yılların sonundan itibaren toparlanma sürecinde ve Avrupa ülkeler arası en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alır.

2004 itibari ile NATO üyesi olan Bulgaristan 01 Ocak 2007`de de AB`nin tam üyesi olmuştur.

Bulgaristan ulusunun büyük bir oranı Ortodoks Hristiyan`dır. 1 Mart 2001 tarihindeki kişi sayımında Ortodoks: 6.552.751, Katolik: 43.811, Protestan: 42.308, Müslüman: 966.978, Diğerler: 14.937 şekilde kaydedilmiştir. 4 Aralık 1992`de yapılan kişi sayımında ilk defa Aleviler ayrı bir öbek olarak sayılmış ve 83.537 kişi kendini Alevi şekilde tanıtmıştır.

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!