Bulgaristan Ekonomi

Bulgaristan Ekonomi

Bulgaristan Ekonomi, Bulgaristan ciddi bir ziraat ülkesidir. Bulgaristan ekonomisi büyük oranda tarım ile şekillenirken ülkenin yüzde 43 ü ziraat alanına ayrılmış durumdadır. Buğday, Bulgaristan topraklarından en fazla elde edilen ziraat ürünü olurken aynı zamanda buğday, yine Bulgaristan ihracatı içinde son derece önemli bir paydanın sahibidir. yine Mısır, Ayçiçeği, şeker Pancarı, Tütün ve Gülsuyu Bulgaristan ihraç ürünleri içinde yer alır.